O firmě

BaFis je malá začínající živnost, rozvíjející se od roku 2014, kterou vede bývalý policista s více než dvacetiletou praxí v přímém výkonu služby, což lze zúročit především v oboru ostrahy majetku a osob a detektivní činnosti.

Za dobu své činnosti ale sbírá zkušenosti i v oboru zahradnických služeb, kácení a čištění. Postupně se vybavujeme lepší technikou i technologiemi, ale pozornost je věnována i výběru přípravků, se kterými pracujeme.

 Ceny našich služeb se snažíme držet na přijatelné úrovni a odvíjí se od náročnosti požadovaných prací.