Detektivní služby

Jak již bylo řečeno, tato živnost je vedena bývalým policistou s více než dvacetiletou praxí, který se zabýval majetkovou problematikou i problematikou toxi. Především v těchto odvětvích má tedy náskok před lidmi nezainteresovaných v této problematice. Ovládáme však i spolehlivé zjišťování informací a hledání předmětů i lidí.