Pořadatelské služby

V této činnosti se opíráme opět o zkušenosti z přímého výkonu policejní služby, kde lze čerpat jak taktické zkušenosti, tak zkušenosti z přímého kontaktu s různými skupinami lidí tak, aby požadovaná událost proběhla v klidu a hladce, bez zbytečných třenic. V současné době jsme se účastnili především zajištění závodů v areálu Sportcentra Račice a to i na mezinárodních úrovních, kde kromě pořádku v areálu, bývá nutné také zajistit a zorganizovat parkování stovek automobilů.